Er wachten momenteel 0 honden en 0 katten op een nieuwe thuis.

Afstandverklaring

Afstandsverklaring van:

Identificatie

Roepnaam:
Ras:
Geslacht:
Geboortedatum: (dd/mm/jjjj)
Microchip/Tat. nr:
Microchip/Tat. locatie:
Vachtkleur:
Vachtsoort:
Gesteriliseerd:
Andere kenmerken:

Eigenaar gegevens

Eigenaar sinds: (dd/mm/jjjj)
Naam / Voornaam:
Geboortedatum: (dd/mm/jjjj)
Straat / Nr / Bus:
Postcode / Gemeente:
Land:
Telefoon:
Email:
Fax:

Gezondheidsgegevens

Ondergane heelkundige operaties:
Doorgemaakte ziektes:
Gevoeligheid t.o.v. iets bepaald:
Behandelende dierenarts:
In orde met vaccinaties:

Vroegere levensomstandigheden

Leeft overdag buiten:
Leeft 's nachts buiten:
Leeft samen met andere dieren: (Beschrijf diersoort, en geslacht)
Leeft samen met kinderen: (Beschrijf aantal en hun leeftijd)
Leeft samen met oudere personen:
Huidige voeding: (Blik, droge brokken, gekookt, andere)
Toont agressief gedrag t.o.v. gezinsleden:
Toont agressief gedrag t.o.v. vreemden:
Toont agressief gedrag t.o.v.andere dieren: (Beschrijf diersoort)
Kan alleen thuis blijven:
Max. aantal uur alleen:
Zindelijk: